12. DESEMBER VEDTAS ÅRETS SISTE TILDELINGSRUNDE

Vi mottok i alt 76 søknader om utviklings-og produksjonstilskudd i årets siste søknadsrunde. Vi er nå i full gang med å behandle disse. Tilskuddene vedtas i styremøte mandag 12. desember og offentliggjøres så raskt som mulig etter dette.