default background default background

Manusveiledning kort- og dokumentarfilm

Viken filmsenter tilbyr manusveiledning på kort- og dokumentarfilm i alle faser av utviklingen. Dette er et tilbud uten søknadsfrister til den profesjonelle delen av bransjen.

Vi har flere dramaturger knyttet til Viken filmsenter og tilbyr deg 2 en-til-en konsultasjoner med en av våre dramaturger, samt oppfølging via mail. Våre veiledere pr i dag er: Tone Johnsen, Ulf breistrand, Nefise Lorentzen, Jan Toregg, Eirin Gjørv, Inge lise Langfeldt og Tom Gulbrandsen.

Send oss ditt manus og en kortfattet CV med kontaktdetaljer.

Send inn søknad via FILMSØK.NO

Velg knappen TILTAK
-velg Viken filmsenter som mottaker av søknaden
-skriv ”Manusveiledning” på spørsmålet: Angi type tiltak
-skriv ”Manusveiledning og tittel på prosjektet» på punktene: Om tiltaket
-last opp nødvendige vedlegg (se informajson ovenfor)
-Under spørsmålene om budsjett og finansiering skriv 0, og last opp et blankt vedlegg som budsjett
SEND SØKNAD

Normal behandlingstid er maks fire uker. Noe lengre behandlingstid må beregnes om det er spesielle forhold ved søknaden som kreves belyst nærmere eller ved helligdager og ferieavvikling. Manusveiledning gis kun en gang pr. prosjekt.

Kontaktperson

Sirin Eide

Fagansvarlig bransjehevende tiltak og talentutvikling

Telefon: 924 41 441

E-post: sirin@vikenfilmsenter.no