default background default background

Veiledningstilbud for bransjen

Viken filmsenter tilbyr nå veildning innenfor både distribusjons-og publikumsarbeid og  manus-/dramaturgiutvikling for kortfilm, dokumentar og interaktive produksjoner.

Dette er et tilbud uten søknadsfrist for den profesjonelle delen av bransjen. Vi har flere veiledere knyttet til oss og tilbyr deg en av disse, eller en selvvalgt veileder.

Les om ordningene her:

Distribusjons-og publikumsveiledning

Manus-/dramatugiveiledning

 

Hvordan søke?

Send inn søknad via FILMSØK.NO

Velg knappen TILTAK
-velg Viken filmsenter som mottaker av søknaden
-skriv ”Hvilken type veiledning du søker” på spørsmålet: Angi type tiltak
-skriv ”Type veiledning og tittel på prosjektet” på punktet: Om tiltaket
-last opp nødvendige vedlegg: CV med kontaktdetaljer og informasjon om hvilken veileder du ønsker.  Dersom du søker manus/-dramaturgiveiledning må du i tillegg laste opp manus. Søker du publikums-og distribusjonsveiledning laster du opp et dokument som kort beskriver ditt prosjekt og viser ditt foreløpige arbeid/tanker på området.
-Under spørsmålene om budsjett og finansiering skriv 0, og last opp et blankt vedlegg som budsjett
SEND SØKNAD

Normal behandlingstid er maks fire uker. Noe lengre behandlingstid må beregnes om det er spesielle forhold ved søknaden som kreves belyst nærmere eller ved helligdager og ferieavvikling. Manusveiledning gis kun en gang pr. prosjekt.

Sirin Eide er fagansvarlig for alle Viken filmsenters veiledningsordninger. Søknader om distribusjons- og publikumsveiledning behandles av film- og spillkonsulent Cecilie Stranger-Thorsen

Kontaktperson

Sirin Eide

Fagansvarlig bransjehevende tiltak og talentutvikling

Telefon: 924 41 441

E-post: sirin@vikenfilmsenter.no