default background default background

Veier ut av Viken 2019

Vårt utviklingsprogram for dokumentar, “Veier ut av Viken”, arrangeres i 2019 for fjerde gang. Fristen for å søke er satt til 10. juni, med programstart i august.

Utviklingsprogrammet tar inn 7 prosjekter som følges gjennom et halvt år. Filmene kan være i ulike utviklings- og produksjonsfaser. Regissører og produsenter oppfordres til å delta sammen.

Hoveddelen av programmet består av fordypning i en-til-en konsultasjoner, med korte felles samlinger. Programmet favner produksjoner som har både norsk, og/eller internasjonal målgruppe, og produksjoner tiltenkt distrubusjon på ulike plattformer.

Målet med programmet er å trygge filmskaperne på prosjektenes kjerne og lage kloke strategier fram mot ferdig film i lys av dette.

Detaljer for årets program kommer snart.
I mellomtiden kan du lese mer om fjorårets program her og om prosjektene og deltakerne som var med i programmet her.

Vi ønsker at dere legger ved følgende i søknaden:

– kort om din/deres motivasjon for å delta

  • Kort synopsis.
  • Prosjektbeskrivelse
  • One-liner.
  • Regikonsept
  • Visuelt materiale, har dere pilot/ teaser så legg ved.
  • Fremdriftsplan – hvor er dere og hvor skal dere når?
  • Kortfattet målbeskrivelse for fasen dere er i.
  • Finansieringsplan for utviklingsprosjektet, og en plan for forventet finansiering av produksjonen
  • Kortfattet bio eller cv på regi og produsent og selskap
  • Kortfattet beskrivelse av målgruppe, og forventede distribusjonsplattformer.

Send inn søknad via FILMSØK.NO

Velg knappen TILTAK
-velg Viken filmsenter som mottaker av søknaden
-skriv ”Veier ut av Viken 2019” på spørsmålet: Angi type tiltak
-skriv ”Veier ut av Viken 2019” på punktene: Om tiltaket
-last opp nødvendige vedlegg (se kulepunktene ovenfor)
-Under spørsmålene om budsjett og finansiering skriv 0 og last opp blankt vedlegg.
SEND SØKNAD

Fagansvarlig for programmet er Sirin Eide, ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til programmet!

Sirin Eide

Fagansvarlig bransjehevende tiltak og talentutvikling

Telefon: 924 41 441

E-post: sirin@vikenfilmsenter.no