default background default background

FORDYPNINGSSTIPEND

Ny stipendordning i Viken filmsenter:

FORDYPNINGSSTIPEND
med fokus på nyskaping og utvikling.

Har du et prosjekt som behøver fordypning og tillit? Fortell oss om de konkrete planene du har for å utvikle arbeidet videre. Vi ønsker å støtte plattformnøytrale prosjekter i prosess, for å verne om utforskning og den skapende energien. Stipendet er tiltenkt profesjonelle som skaper og utvikler innhold. Prosjekter i tidlig fase vil prioriteres, men det er mulig å søke i alle ledd av prosessen.

Maksimalt stipendbeløp: kr 50 000,-
Du søker som enkeltperson og trenger ikke være tilknyttet en produsent.

SØKNADSFRIST: 1. JULI 2017

Stikkord for vurderingen av søkere er

  • nyskapende
  • selvstendig arbeid
  • utforskende
  • fordypende

Søknaden skal inneholde

  • maks 2 sider prosjektbeskrivelse inkl. personlig motivasjon
  • forenklet budsjett m/oversikt over tidligere finansiering (maks. 1 side)
  • CV

Søker setter selv opp målsetning for stipendet og må levere rapport og regnskap etter endt arbeid.
Stipendet er ikke inndelt i rater, men utbetales som ett beløp.
Stipendet er innberetningspliktig overfor skattemyndighetene.

Vurderingene og prioriteringene gjøres av filmskaper Gunhild Enger for Viken filmsenter.
Behandlingstid er 6 uker. Søkere vil få endelig svar på sin søknad senest fredag 18. august.

Hvordan søke?

Send søknad via FILMSØK.NO

-velg kategorien «STIPEND»
-velg Viken filmsenter som mottaker av søknaden
-kryss av for at du har lest om stipend på hjemmesiden til Viken filmsenter
-angi kategori: velg kompetanseutvikling for filmbransjen
-angi type stipend: skriv ”Fordypningsstipend”
-last opp CV
-beskriv kort formålet med stipendet og last opp nødvendige vedlegg (se liste ovenfor)
-fyll inn punktene under punktet budsjett og finansiering
SEND SØKNAD

Eventuelle spørsmål knyttet til ordningen kan sendes til post@vikenfilmsenter.no og merkes ”Fordypningsstipend”.