Vi ønsker dere alle en fredelig jul!

2018 går mot slutten. For Viken filmsenter har det vært et år med stor pågang. Vi har hatt det høyeste antallet søknader hittil; over 400 gjennom året. 

Foto: utsikt fra bybroa i Drammen tatt av Jan Dalchow

Det er et høyt tall, og vi har stor respekt for det arbeidet dere som søkere legger ned i disse søknadene. Dessverre er det bare under 20% av disse vi kan gi tilskudd til. Vi skulle gjerne sett at det var flere, og gjør det vi kan for å øke de økonomiske rammene våre.

 

Viken filmsenter har mangfold, rekruttering og kjønnsbalanse som satsingsområder. Det arbeidet skal vi fortsette i 2019. Alle disse tre områdene har vært i fokus også generelt i bransjen det siste året. Hvordan bransjen kan bli likestilt har vært mye diskutert; enten det gjelder mangfold eller kjønn. For vår del har vi en praksis der tilskuddene ligger på ca. 50/50 mellom menn og kvinner. Et økende antall av prosjekter som får tilskudd har nå en mangfoldsdimensjon, vi har satt i gang prosjekter og invitert til dialog med bransje og filmskapere om hva vi kan og bør gjøre videre. Vi så også under Kortfilmfestivalen i Grimstad at flere filmer produsert i våre utviklingstiltak for unge filmskapere gjorde seg bemerket.

 

2018 har også vært et år for viktige diskusjoner om filmsenterets rolle – både i det nasjonale perspektivet og i forhold til hvordan vi ivaretar hele vår egen region. Disse diskusjonene kommer til å fortsette også i 2019. Det er så mye positivt vi kan bidra til og derfor må vi hele tiden være våkne og skjerpet.

 

Nå skal vi ta en liten pust i bakken og la julefreden senke seg. Vi håper dere der ute også har tid og mulighet til å gjøre det samme. Så møtes vi i 2019 til et godt nytt år – det gleder vi oss til!

Ånund Austenå

Daglig leder

Telefon: 482 07 617

E-post: aanund@vikenfilmsenter.no