Hvordan oppdatere en innsendt søknad?

OBS! Skal du endre søknaden i forbindelse med anmodning av rater, se her!

For å kunne oppdatere en innsendt søknad må den enten være satt til “Under behandling” eller være innvilget. Det betyr at en nylig innsendt søknad ikke vil være mulig å endre før saksbehandler har satt den til “Under behandling”.

1. Logg inn i Filmsøk og velg søknaden dette gjelder. Da kommer du rett inn i fanen som heter “Søknad”.

2. Gå inn i fanen(e) du ønsker å endre og utfør endringene. Trykk “Lagre endringer.

3. Gå tilbake til fanen som heter “Søknad”.

4. Velg underfanen som heter “Oppdater innsendt søknad / Anmod om rate”. Der står det “Hva ønsker du å gjøre?”. Kryss av for “Oppdatere en innsendt søknad”.

5. Har du flere søknader inne i Filmsøk, pass på at du har krysset av for riktig søknad under “Velg søknad”.

6. Under “Velg hvilke prosjektfaner du ønsker å endre” krysser du for fanen(e) du har endret. I kommmentarfeltet skriver du hva du har endret. Dette er informasjon til produksjonsrådgiver som skal godkjenne eller avvise endringene dine, så beskriv endringene nøyaktig og konkret.

7. Trykk på “Send oppdatering“.