Hvordan søke Viken UNG-spillstipend?

– Søknaden sendes inn via søknadsdatabasen FILMSØK. Registrer deg som bruker og søk via søknadskategorien STIPEND.

– Velg «aktiviteter for barn og unge» som kategori og legg ved dokumentene beskrevet i retningslinjene.

NB: På spørsmålet «angi type stipend» skriver du «Viken UNG-spillstipend».

Har du spørsmål til hvordan man søker, send en mail til spillstipend@vikenfilmsenter.no

Husk å huke av i Filmsøk for at du har lest retningslinjene for spillstipendet på våre hjemmesider.

Merk:
Dersom du søker stipend som privatperson, ikke via et foretak, skriv “søker som privatperson” i feltet hvor det spørres etter navn på produksjonsselskap. Før deretter opp deg selv som kontaktperson.