Informasjonsmøte på Sentralen 9. januar

Viken filmsenter inviterer til informasjonsmøte på Sentralen 9. januar. Med Oslo kommunes inntreden på eiersiden i Viken filmsenter vil senterets tilbud til bransjen åpnes for filmskapere bosatt i Oslo fra og med 1. januar 2017. Vi ønsker derfor å informere om filmsenterets aktiviteter fremover, muligheter for å søke tilskudd, søknadsfrister med mer. Vi åpner også for spørsmål fra bransjen.

VEL MØTT!

 

 

Sted: Sentralen, Forstanderskapssalen, Øvre Slottsgate 3, Oslo
Tid: mandag 9. januar kl. 17- 19