Saksgang og rapportering Viken UNG-spillstipend

Søknadene behandles fortløpende. Etter at søknaden er sendt inn vil søker inviteres til en samtale om prosjektet før videre saksbehandling.

Når prosjektet er gjennomført må søkeren levere en kort rapport inkl. en regnskapsoversikt som viser hva stipendet har blitt brukt til.

Søkere som ikke leverer rapport inkl. regnskapsoversikt og visuelt materiale vil være diskvalifisert fra å søke Viken UNG-spillstipend ved senere anledninger.

NB! Stipend over 10 000 kroner er oppgavepliktig og beløpet innrapporteres til skattemyndigheter. Mottaker av stipendet må på sin side føre opp beløpet som inntekt i selvangivelsen. Stipender av denne art gir ikke rett til feriepengeopptjening.

 

Viken UNG krediteres ved bruk av logo i rulletekst.

Last ned Viken UNG logo her!

 

For spørsmål, send en mail til spillstipend@vikenfilmsenter.no