Søk tilskudd

Nyttig informasjon

Søknadsfrister utviklings- og produksjonstilskudd 2019

  • 14. januar (vedtas i styremøte 12. mars)
  • 10. april (vedtas i styremøte 14. juni)
  • 28. august (vedtas i styremøte i uke 44)

NB. Det er ingen søknadsfrist for utviklingstilskudd til dokumentarfilm.

Vi gir tilskudd til

Nyttig informasjon for deg som har fått tilskudd

DET ER IKKE ANLEDNING TIL Å ETTERSENDE MATERIALE!

Det er ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknaden for utviklings-og produksjonstilskudd er sendt inn, med mindre det etterspørres fra produksjonsrådgiver og/eller film- og spillkonsulent i Viken filmsenter. Etterspurt materiale skal ikke sendes på e-post, men lastes opp i FILMSØK. Dette for å ivareta likebehandling og opprettholde framdrift i saksbehandlingen.