Frister

Søknadsfrister utviklings- og produksjonstilskudd

  • 15. januar 2018
  • 11. april 2018
  • 29. august 2018

NB. Det er ingen søknadsfrist for utviklingstilskudd til dokumentarfilm.

Alle søknader må sendes inn via FILMSOK.NO.
Søknader mottatt etter midnatt vil ikke bli behandlet.

Vi gjør oppmerksom på at det er ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfrist er utløpt, med mindre det etterspørres fra produksjonsrådgiver og/eller filmkonsulent i Viken filmsenter. Dette for å ivareta likebehandling, og for å opprettholde framdrift i saksbehandlingen.

 

 

Søknadsfrist reisetilskudd innland og stipend utland

Søknad må være sendt inn via FILMSØK.NO før reisen/arrangementet er i gang.

 

 

Søknadsfrist fordypningsstipend

Søknadsfrister i 2018 kommer.

 

 

Søknadsfrist tiltak for barn og unge

Søknadsfrister i 2018 kommer.