Frister

NB. Vi gjør oppmerksom på at filmsenteret ikke tar i mot søknader om utviklingstilskudd til dokumentar, xpresstilskudd eller reisestøtte i perioden 23/11 2018 – 7/1  2019.  Søknader som sendes inn i denne perioden vil bli avvist.

 

Søknadsfrister utviklings- og produksjonstilskudd 2019

  • 14. januar (vedtas i styremøte i uke 11)
  • 10. april (vedtas i styremøte i uke 24)
  • 28. august (vedtas i styremøte i uke 44)

NB. Det er ingen søknadsfrist for utviklingstilskudd til dokumentarfilm.

Alle søknader må sendes inn via FILMSOK.NO.
Søknader mottatt etter midnatt vil ikke bli behandlet.

Vi gjør oppmerksom på at det er ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfrist er utløpt, med mindre det etterspørres fra produksjonsrådgiver og/eller filmkonsulent i Viken filmsenter. Dette for å ivareta likebehandling, og for å opprettholde framdrift i saksbehandlingen.

 

Søknadsfrist reisetilskudd innland.

Søknad må være sendt inn via FILMSØK.NO før reisen/arrangementet er i gang.

 

Søknadsfrist fordypningsstipend: 31. oktober 2018

 

Søknadsfrister tiltak for barn og unge: 7. mai og 15. november 2018