Stipend kurs utland

Viken filmsenter avvikler ordningen med søknader til stipend kurs utland for beløp under 10.000 kroner med virkning fra 1. mai 2018. Siste søknadsdag for denne ordningen til Viken filmsenter vil være 30. april 2018.

Det vil fremdeles være mulig å søke NFI om stipend utland til kurs, seminarer og finansieringsfora i utlandet med budsjett over 10 000 kroner.
Se NFIs nettsider for informasjon om ordningen.

I 2017 gjorde NFI endringer i stipendordningen for kurs i utlandet. Ordningen ble den gang delt i to slik at søknader inntil 10.000 kroner skulle rettes til regionale filmsentre, mens søknader over dette beløpet skulle rettes til NFI. Det ble i 2017 fordelt midler til de regionale filmsentre for å imøtekomme søknadene. Fra og med 2018 er det ikke fordelt midler til dette til regionale filmsentre. Viken filmsenter avvikler derfor ordningen.


Søknadsfrister

Søknaden må være sendt inn før reisen/arrangementet starter.

 

Hvem kan søke?

 • Søknaden er individuell, og gjelder for profesjonelle fagarbeidere (enkeltpersoner, ikke selskaper) innenfor film, tv eller spillbransjen med folkeregistrert adresse i regionen.
 • Som søker må du ha relevant utdanning på minimum bachelornivå og/eller ha relevant og dokumenterbar yrkeserfaring for kurset du søker å delta på.
 • Vi kan dekke søknader med budsjett inntil 10.000 kroner. Søknader med budsjett over 10 000 kr skal sendes til Norsk filminstitutt.
 • I enkelte tilfeller utlyses stipend til kurs i utlandet med søknadsfrist.

 

Hva kan det søkes om?

Du kan søke om stipend til deltakelse på kurs, seminarer og finansieringsfora. Kostnader kan dekke:

 • Deltakeravgift
 • Reise på billigste måte
 • Opphold som ikke dekkes av arrangør (overnatting, men ikke diett, inntil 1.000 kroner per natt)

Der hovedformålet med tiltaket er finansiering av prosjektet (finansieringsforum etc.) kan kostnader dekke for inntil 2 personer fra hvert prosjekt.

 • Deltakeravgift (per person)
 • Inntil kr 2000 til reise- og oppholdsutgifter totalt (per person)

Du må regne med å betale en egenandel.

Krav til søknad 

 • CV
 • Dato for deltagelsen
 • Din motivasjon og faglige begrunnelse for deltakelsen
 • Dokumentasjon på at du har fått plass på kurset
 • Arrangørens beskrivelse av kurset
 • Dokumentasjon fra arrangør på hvilke kostnader som er dekket i deltakeravgift (feks. reise, diett, overnatting)
 • Budsjett for utgiftene tilknyttet kurset (reise, overnatting, deltakeravgift)
 • Har du søkt om eller mottatt andre offentlige tilskuddfor deltakelsen, må dette oppgis

 

Formål og prioritering av søknader

 • Tilskudd skal bidra til talent- og kompetanseutvikling av fagarbeidere innenfor den norske audiovisuelle bransjen.
 • Tilskudd som bidrar til bedre kjønnsbalanse kan bli prioritert
 • Kurs med åpen påmelding prioriteres ikke

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Utdanningsforløp.
 • Deltakelse på filmfestivaler, filmkulturelle arrangementer, prisutdelinger eller salgsmarkeder.
 • Oversettelse av manus for deltakelse på internasjonale kurs eller verksteder.
 • Vi gir heller ikke tilskudd til deltakelse på finansieringsfora med et prosjekt som har mottatt utviklingstilskudd fra Norsk Filminstitutt der deltagelsesutgift er inkludert.

Hvordan søker du?

Logg deg inn i på FILMSØK.NO, velg kategorien STIPEND, fyll ut skjema og last opp de påkrevde vedleggene listet opp ovenfor. I feltet ”type stipend” skriver du UTLAND.

 

Hvordan saksbehandler vi?

Søknader behandles fortløpende. Saksbehandlingstid vil normalt være 2-4 uker, men kan bli noe lengre i perioder med ferieavvikling. Tilskuddet utbetales når utbetalingsanmodning om stipend utland er sendt oss via FILMSØK.NO

 

SØK TILSKUDD HER

Kontaktperson

Marie Bakke Bøhmer

Regionskoordinator

Telefon: 952 12 012

E-post: marie@vikenfilmsenter.no