Stipend kurs utland

Viken filmsenter har avviklet ordningen med søknader til stipend kurs utland  med virkning fra 1. mai 2018. 

Det vil fremdeles være mulig å søke NFI om stipend utland til kurs, seminarer og finansieringsfora i utlandet med budsjett over 10 000 kroner.
Se NFIs nettsider for informasjon om ordningen.

Bakgrunn for avvikling: I 2017 gjorde NFI endringer i stipendordningen for kurs i utlandet. Ordningen ble den gang delt i to slik at søknader inntil 10.000 kroner skulle rettes til regionale filmsentre, mens søknader over dette beløpet skulle rettes til NFI. Det ble i 2017 fordelt midler til de regionale filmsentre for å imøtekomme søknadene. Fra og med 2018 er det ikke fordelt midler til dette til regionale filmsentre. Viken filmsenter avvikler derfor ordningen.

Kontaktperson

Marie Bakke Bøhmer

Regionskoordinator

Telefon: 952 12 012

E-post: marie@vikenfilmsenter.no