Stipend kurs utland

Søknadsfrister

Søknaden må være sendt inn før reisen/arrangementet starter.

 

Hvem kan søke?

 • Søknaden er individuell, og gjelder for profesjonelle fagarbeidere (enkeltpersoner, ikke selskaper) innenfor film, tv eller spillbransjen med folkeregistrert adresse i regionen.
 • Som søker må du ha relevant utdanning på minimum bachelornivå og/eller ha relevant og dokumenterbar yrkeserfaring for kurset du søker å delta på.
 • Vi kan dekke søknader med budsjett inntil 10.000 kroner. Søknader med budsjett over 10 000 kr skal sendes til Norsk filminstitutt.
 • I enkelte tilfeller utlyses stipend til kurs i utlandet med søknadsfrist.

 

Hva kan det søkes om?

Du kan søke om stipend til deltakelse på kurs, seminarer og finansieringsfora. Kostnader kan dekke:

 • Deltakeravgift
 • Reise på billigste måte
 • Opphold som ikke dekkes av arrangør (overnatting, men ikke diett, inntil 1.000 kroner per natt)

Der hovedformålet med tiltaket er finansiering av prosjektet (finansieringsforum etc.) kan kostnader dekke for inntil 2 personer fra hvert prosjekt.

 • Deltakeravgift (per person)
 • Inntil kr 2000 til reise- og oppholdsutgifter totalt (per person)

Du må regne med å betale en egenandel.

Krav til søknad 

 • CV
 • Dato for deltagelsen
 • Din motivasjon og faglige begrunnelse for deltakelsen
 • Dokumentasjon på at du har fått plass på kurset
 • Arrangørens beskrivelse av kurset
 • Dokumentasjon fra arrangør på hvilke kostnader som er dekket i deltakeravgift (feks. reise, diett, overnatting)
 • Budsjett for utgiftene tilknyttet kurset (reise, overnatting, deltakeravgift)
 • Har du søkt om eller mottatt andre offentlige tilskuddfor deltakelsen, må dette oppgis

 

Formål og prioritering av søknader

 • Tilskudd skal bidra til talent- og kompetanseutvikling av fagarbeidere innenfor den norske audiovisuelle bransjen.
 • Tilskudd som bidrar til bedre kjønnsbalanse kan bli prioritert
 • Kurs med åpen påmelding prioriteres ikke

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Utdanningsforløp.
 • Deltakelse på filmfestivaler, filmkulturelle arrangementer, prisutdelinger eller salgsmarkeder.
 • Oversettelse av manus for deltakelse på internasjonale kurs eller verksteder.
 • Vi gir heller ikke tilskudd til deltakelse på finansieringsfora med et prosjekt som har mottatt utviklingstilskudd fra Norsk Filminstitutt der deltagelsesutgift er inkludert.

Hvordan søker du?

Logg deg inn i på FILMSØK.NO, velg kategorien STIPEND, fyll ut skjema og last opp de påkrevde vedleggene listet opp ovenfor. I feltet ”type stipend” skriver du UTLAND.

 

Hvordan saksbehandler vi?

Søknader behandles fortløpende. Saksbehandlingstid vil normalt være 2-4 uker, men kan bli noe lengre i perioder med ferieavvikling. Tilskuddet utbetales når utbetalingsanmodning om stipend utland er sendt oss via FILMSØK.NO

 

SØK TILSKUDD HER

Kontaktperson

Marie Bakke Bøhmer

Regionskoordinator

Telefon: 952 12 012

E-post: marie@vikenfilmsenter.no