Våre prioriteringer

Følgende prioriteringer ligger til grunn for tilskudd til utvikling og produksjon:

Regional tilknytning

Prosjektet eller nøkkelpersoner i prosjektet skal ha tilknytning til vår region – Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold. Hvor sterk tilknytning prosjektet har til regionen vil ha betydning for vurderingen av søknaden, og kriteriene som legges til grunn for vurdering av tilhørighet er i prioritert rekkefølge disse:

 

  1. Produsenten er registrert med hovedkontor i Akershus, Østfold, Oslo, Vestfold eller Buskerud.
  2. Manusforfatter og/eller regissør er bosatt i Akershus, Østfold, Oslo, Vestfold eller Buskerud.
  3. Prosjektet har stor påvirkning på utvikling av bransjen gjennom andre fagfunksjoner eller fagområder.
  4. Viken filmsenters vedtekter forutsetter at de statlige tilskuddsmidlene over tid fordeles i hele regionen i samsvar med aksjonæravtalen.
  5. Vi prioriterer prosjekter som bidrar til bedre kjønnsbalanse.
  6. Vi prioriterer søknader hvor produsent er tilknyttet.

 

Kjønnsbalanse

Viken filmsenter skal tildele utviklings- og produksjonstilskudd slik at det sikres en kjønnsfordeling tilnærmet 50/50 for:

– regissører
– primære stabsfunksjoner (produsent, regissør, manusforfatter)
– tildelt beløp

Fordelingstallene må være sett over minimum ett år.