Stor bredde og høy kvalitet i denne tildelingsrunden

Den 12. mars tildelte styret ved Viken filmsenter produksjonstilskudd til fem filmprosjekt og utviklingstilskudd til en interaktiv produksjon. 42 søknader har vært behandlet i denne omgangen.

Igjen må det noteres at nivået på søknadene er svært høyt, sier film- og spillkonsulent Cecilie Stranger-Thorsen. Det er også gledelig å se den store spredningen i ulike typer prosjekter i søknadsbunken, fra kunstnerisk eksperimenterende filmer til filmer med høy aktualitet og brede familiefilmer.

Syralism av Dalia Al-Kury

Prosjektene som har mottatt støtte er:

 

Dekonstruksjon av Julie Engaas

True Fiction ved Cecilie Bjørnaraa er tildelt 350.000 kroner

Kunsten å være syndig av Ibrahim Mursal

Skagerak film ved Geir Bergersen er tildelt 350.000 kroner

Reven og nissen av Are Austnes og Yaprak Morali

Qvisten Animation ved Ove Heiborg er tildelt 350.000 kroner

Snow av Jonathan Nielsen

Loeding ved Nikolay Savov er tildelt 250.000 kroner

Syrialism av Dalia Al-Kury

Integral film og litteratur ved Nefise Özkal Lorentzen og Jørgen Lorentzen er tildelt 200.000 kroner

Veggdyr av Marlene Lyngstad

Oslo Pictures ved Thomas Robsahm er tildelt 250.000 kroner