Before The Fall

Tilskudd: 80 000

Dato: 20. mars 2018

Type tilskudd: DokumentarProduksjon

Om prosjektet

Before the Fall er en film om tid, den  tillater seeren å se på fenomenet tid og definisjon på en helt annen og ny måte. I Before The Fall har alle  karakterene det til felles at de er over 100 år. Når døden er så nær ser vi da på livet på en helt ny måte? 

Konsulentens vurdering
Tenk TV er minoritetsprodusent i denne dokumentaren om hvordan mennesker over 100 år ser på livet, når de vet at de skal dø. Et sterkt humanistisk prosjekt som har et annet blikk på filosofien knyttet til “meningen med livet”.

Format: DokumentarProduksjon

Produksjonsselskap: Tenk tv AS

Produsent: Frode Søbstad

Regi: Heddy Honigmann

Manus: Heddy Honigmann