Klassekameratene

Tilskudd: 150 000

Dato: 20. mars 2018

Type tilskudd: DokumentarProduksjon

Om prosjektet

Finn Erik Vinje vil lage en minnemarkering over sin forsvunne jødiske klassekamerat fra krigens dager. Er det fremdeles noen som husker Jenny Jakubowitz eller hennes søsken Simon og Sonja så lang tid etterpå? At noen vil motarbeide at arrangementet overhodet finner sted er overraskende for ham. Men Vinje er ikke den som gir seg først.

Konsulentens vurdering
Et dokumentarprosjekt som tar utgangspunkt i en kjent hendelse fra krigens dager. Ei ung jødisk jente tas ut av klasserommet i 1942 og sendes med båt til en konsentrasjonsleir på kontinentet. Otterstad og Krohn Nydal formidler klassekameraters minner i en essayistisk stil, som setter den historiske konteksten inn i et samtidens lys.

Format: DokumentarProduksjon

Produksjonsselskap: Aminda produksjoner AS

Produsent: Evald Otterstad

Regi: Ingeranna Krohn-Nydal

Manus: Ingeranna Krohn-Nydal