Viken UNG

Viken filmsenter har som ambisjon å være et kunnskapssenter og en tilrettelegger for unge filmskapere og spillutviklere på vei mot den profesjonelle bransjen.

Vi samarbeider tett med Mediefabrikken i Akershus om Viken UNG-stipendet og verksteder for unge i vår region. Filmsenteret lyser også årlig ut øremerkede midler fra Kulturdepartementet til tiltak som styrker regionens unge film – og spillutviklere.

Her kan du se utlysningen for 2018 (søknadsfrist 15. november 2017) og tildelingene for 2017

Se andre eksterne lenker for unge filmskapere her.

Tiltak for unge