Viken UNG

Viken filmsenter har som ambisjon å være et kunnskapssenter og en tilrettelegger for unge filmskapere og spillutviklere på vei mot den profesjonelle bransjen.

Vi samarbeider tett med Mediefabrikken i Akershus om Viken UNG-stipendet og verksteder for unge i vår region. Filmsenteret lyser også årlig ut øremerkede midler fra Kulturdepartementet til tiltak som styrker regionens unge film – og spillutviklere. Her kan du se utlysning og tildelingen i 2017.

Filmport er et nettsted for unge spill- og filmentusiaster i hele Norge. Her kan du få nyheter om kurser og festivaler i tillegg til å se film, lese om film og knytte kontakt med andre unge spill- og filmskapere. Se andre eksterne lenker for unge filmskapere her.

Tiltak for unge