Hvordan søke Viken UNG-stipendet?

Søknaden sendes inn via søknadsdatabasen FILMSOK.NO. 

 • Registrer deg som bruker og søk via knappen STIPEND. 
 • Velg ”aktiviteter for barn og unge” som kategori og legg ved dokumentene beskrevet nedenfor.
 • På spørsmålet ”angi type stipend” skriver du Viken UNG-stipendet.

 

Hva skal med i søknaden?

 • Generell prosjektinformasjon: type prosjekt (kortfilm, dokumentar, musikkvideo eller lignende), tittel og lengde, alder på søker, søknadsbeløp og informasjon om søker (foretak med organisasjonsnummer eller ansvarlig person med fødselsnummer).
 • Prosjektbeskrivelse som inkluderer:
  – logline hvor du beskriver filmen med én setning
  – synopsis/idéskisse på maks 1A4 side eller et manus (ikke over 15 sider)
  – reginotat hvor du beskriver hvorfor vil du lage filmen og hva du vil øve deg på eller teste ut i prosjektet
  – produsentnotat (der det er relevant)
 • Budsjett (inkl. beskrivelse av hva beløpet fra Viken UNG-stipendet skal brukes til)
 • Fremdriftsplan
 • Beskrivelse av søker (CV) og stabsliste (hvem som er med på å lage filmen)
 • Man kan med fordel vedlegge arbeidsprøver (tidligere filmer, manus eller andre kreative arbeider). Oppgi nødvendige passord til lenker til audiovisuelt materiell.