VI TRENGER DIN TILBAKEMELDING!

MULIG OMLEGGING AV TILSKUDDSORDNINGER VED VIKEN FILMSENTER

Viken filmsenter ønsker å skape størst mulig effekt av våre begrensede tilskuddsmidler. Vi vurderer derfor en mulig omlegging fra og med januar 2020 og etterlyser med dette tilbakemeldinger fra dere om det vi beskriver punktvis nedenfor er veien å gå.

Tilskuddsordningen vi vurderer å legge om er dagens ordning med produksjonstilskudd til kortfilm og dokumentar, samt utviklingstilskudd til interaktive produksjoner, som i dag har 3 årlige søknadsfrister. Ordningen med Fordypningsstipend vil ikke bli berørt.

NB! Vi understreker at dette er et forslag vi arbeider med og ikke endringer som er godkjent og vedtatt av Viken filmsenters styre. Annonsering av vedtatt omlegging og endringer av retningslinjer vil i så fall skje i løpet av oktober 2019.

 

HVORFOR GJØR VI DET?

Vi ønsker med dette å:

  • Forenkle søknadsprosessen ved å gi raskere svar for tilskudd under 100.000 kroner.
  • Øke fleksibiliteten ved å gi søkere tilgang til tilskuddsmidler tidligere og være åpne for hvilke formater og utviklingsformer prosjektene vil benytte
  • Øke effekten av Viken filmsenters tilskuddsmidler ved å komme tidligere inn i prosjekter og potensielt øke antallet tildelinger

 

FORELØPIG FORSLAG. pr. 3. mai 2019:

 

  1. Fra 2020 vil Viken filmsenter utelukkende bevilge utviklingstilskudd til alle typer audiovisuelle produksjoner. (NB! Ordningene vil ikke gjelde for enkeltstående fiksjonsfilm over 60 min.)

Søker må klassifisere søknad som kort fiksjon, dokumentar eller interaktiv produksjon i søknadssystemet filmsøk.no på samme måte som i dag.

 

  1. Det kan søkes om utviklingstilskudd under hele produksjonsprosessen, søker definerer selv målsettingene for utviklingsfasen. Søker må gi et godt helhetsbilde av prosjektet og hvor i forløpet utviklingsmålene befinner seg.

 

  1. Manusarbeid kan aksepteres som en del av utviklingsfasen, men det gis ikke tilskudd til utvikling kun av manus.

 

  1. Tilskudd opp til 100.000,- innstilles av konsulent og besluttes av daglig leder. Søknader behandles løpende med svar innen 4 uker.

 

  1. Tilskudd over 100.000,- innstilles av konsulent og besluttes av Viken filmsenters styre. Behandlingen skjer løpende med svar innen 6-8 uker.

 

  1. Ordningen blir en 2-årig prøveordning i perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2022. Deretter vil ordningen evalueres våren 2023.

 

Tilbakemeldinger sendes oss innen 20. mai via denne lenken:

Ånund Austenå

Daglig leder

Telefon: 482 07 617

E-post: aanund@vikenfilmsenter.no