Utlysning av midler til tiltak for barn og unge

Viken filmsenter utlyser nå midler til tiltak som søker å styrke regionens unge filmskapere og spillutviklere.

Viken filmsenter forvalter midler fra Kulturdepartementet til tiltak rettet mot unge filmskapere og spillutviklere i vår region (Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold). Virksomheter som ønsker å arrangere tiltak som styrker og utvikler kompetansen til unge innenfor film- og spillområdet inviteres til å søke Viken filmsenter om midler til dette.


Søknadsfrister:

  • 7. mai
  • 15. november

 

Bildene er fra kurser i regi av Vestfold frie filmere, Groruddalen frie filmere og E6 Østfold Medieverksted.

 

Formål
-styrke og heve kompetansen hos regionens unge filmskapere og spillutviklere

 

Hva kan det søkes om?
– verksteder, kurs, seminarer, mesterklasser eller lignende for unge fra 12 år og oppover fram til endt utdanning ved relevant fagskole/høyskole/universitet
-det gis ikke tilskudd til rene formidlingstiltak

 

Hvem kan søke?
-virksomheten må ha organisasjonsnummer registrert i vår region
-utdanninginstitusjoner (offentlig og private) kan ikke søke

 

Krav til søknad
-prosjektbeskrivelse med informasjon om mål, målgruppe, tiltak og gjennomføring
-budsjett og finansieringsplan (NB. ved flere finansieringskilder må det spesifiseres om finansiering er bekreftet eller ikke)
-virksomhetens CV, eller tilsvarende
-organisasjons- og kontonummer

 

Saksgang
Vurdering av og prioritering mellom søknader baserer seg på en samlet vurdering av prosjektets kvaliteter.  Vi tar også hensyn til mangfold og geografisk fordeling i hele regionen. Behandlingstid: 4-6 uker

 

Hvordan søke?
Søknaden sendes inn via søknadsdatabasen FILMSØK.NO

Registrer deg som bruker og søk via søknadskategorien TILTAK.
Velg KATEGORI «aktiviteter for barn og unge” og legg ved dokumentene beskrevet ovenfor.

 

 

Se hvilke prosjekter som mottok tilskudd i 2017 her

Se hvilke prosjekter som har motatt tilskudd for 2018 her

 

Kontaktperson

Linda Lothe

Kommunikasjons- og administrasjonsrådgiver

Telefon: 900 52 271

E-post: linda@vikenfilmsenter.no