Stort spillfokus i årets siste tildelingsrunde

Satsingsområder

Mangfold; vi skal speile en inkluderende region
Rekruttering; vi skal speile en region i vekst
Kjønnsbalanse; vi skal speile befolkningen slik den er sammensatt

1. februar 2020 går vi over til ny søknadsportal. FILMSØK stenges derfor for nye søknader i perioden 1. desember til 1. februar 2020.

Alle anmodninger om utbetaling av rater, stipender eller reisetilskudd som skal utbetales i 2019 må sendes inn via FILMSØK.NO innen 1. desember.

Fra og med 1. februar vil du kunne søke oss om tilskudd  når det passer deg og ditt prosjekt. Oppdaterte retningslinjer kommer snart.

Vårt Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev idag og motta det aller siste fra oss. Alt fra søknadsfrister, arrangementer og en rekke annen nyttig informasjon

Les våre tidligere nyhetsbrev »


Følg oss på Facebook