Veiledning i Viken
Innenfor områdene publikumsarbeid, manus-/dramaturgiutvikling eller produsentrollen

Satsingsområder

Mangfold; vi skal speile en inkluderende region
Rekruttering; vi skal speile en region i vekst
Kjønnsbalanse; vi skal speile befolkningen slik den er sammensatt

NB. Utviklingssøknader til dokumentar innsendt etter 15. juni, vil pga. ferieavvikling ikke få svar før i begynnelsen av september.

Vårt Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev idag og motta det aller siste fra oss. Alt fra søknadsfrister, arrangementer og en rekke annen nyttig informasjon

Les våre tidligere nyhetsbrev »


Følg oss på Facebook