Bransjeutvikling

Viken filmsenter skal videreutvikle filmmiljøet i regionen og være en ressurs for allerede etablerte filmskapere i Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold.

For å søke tilskudd og/eller delta på bransjeutviklende tiltak i regi av Viken filmsenter må du være registrert i vårt bransjeregister. Registrer deg her slik at vi får best mulig oversikt over bransjen i regionen.

Nedenfor finner du informasjon om våre faste ordninger og tilbud til den profesjonelle bransjen. Vi arrangerer i tillegg enkeltstående kurs, fagdager og verksteder. Se siden HVA SKJER og AKTUELT for mer informasjon om dette.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har innspill til eksisterende tiltak eller ønsker ønsker om nye.

Tiltak for den profesjonelle bransjen