default background default background

FORDYPNINGSSTIPEND

Søknadsfrister

15. mai og 15. november 2019 (behandlingstid 6 uker)

 

Hvem kan søke?

Du som søker skal arbeide profesjonelt med utvikling eller tilgjengeliggjøring av audiovisuelt innhold for skjerm. Du søker enten som privatperson, eller med et enkeltpersonforetak. Du behøver ikke være tilknyttet en produsent.

 

Hva støtter vi?

Stipendet er tenkt for å gi deg et frirom til å utforske nye metoder og for å utvikle deg selv og ditt skapende arbeid. Det fins ingen begrensninger for hvilke typer prosjekter som kan søke, men vi prioriterer prosjekter som er nyskapende og som søker tidlig i utviklingsarbeidet. Prosjekt som rommer nye perspektiver på å nå ut til dets publikum ønskes velkommen.

 

Hva kan du søke om?

Maksimalt stipendbeløp: kr 50 000,-

 

Prosjektets varighet

Vi tar utgangspunkt i at stipendet skal benyttes innen 6 måneder fra tildeling. Søknadens målsettinger bør kunne gjennomføres innen en slik ramme selv om prosjektet som helhet kan være større.

Fire måneder etter tildeling samler vi alle stipendiatene til et treff for erfaringsutveksling og inspirasjon.

 

Søknaden skal inneholde

 • En prosjektbeskrivelse (maks. 2 sider) som beskriver prosjektet og din personlig motivasjon, samt besvarer følgende spørsmål: Hva er din utfordring? Hva er målsettingen for fordypningsarbeidet? Hvordan vil du gå frem for å gjøre dette og hvorfor vil du gjøre dette fordypningsarbeidet akkurat nå?
 • Forenklet budsjett m/oversikt over tidligere finansiering (maks. 1 side)
 • CV

Hvordan søker du?

Send søknad via FILMSØK.NO

 • velg kategorien «STIPEND»
 • velg Viken filmsenter som mottaker av søknaden
 • kryss av for at du har lest om stipendet på hjemmesiden til Viken filmsenter
 • angi kategori: velg «kompetanseutvikling for filmbransjen»
 • angi type stipend: skriv «Fordypningsstipend»
 • last opp CV
 • beskriv kort formålet med stipendet og last opp nødvendige vedlegg (se liste ovenfor)
 • fyll inn punktene under punktet budsjett og finansiering
 • SEND SØKNAD

 

Hvordan saksbehandler vi?

Søker setter selv opp målsetning for stipendet og må levere rapport og regnskap innen 3 måneder etter endt arbeid. Stipendet er ikke inndelt i rater, men utbetales som ett beløp.
Stipendet er innberetningspliktig overfor skattemyndighetene.

Stikkord for vurderingen av søkere er: nyskapende, selvstendig arbeid, utforskende, fordypende

Vurderingene og prioriteringene gjøres av film- og spillkonsulent Cecilie Stranger-Thorsen i Viken filmsenter og filmskaper Gunhild Enger. Behandlingstid er ca. 6 uker.

 

SØK TILSKUDD HER

 

 • Fordypningsstipend tildelt august 2017 HER
 • Fordypningsstipend tldelt januar 2018 HER
 • Fordypningsstipend tildelt desember 2018 HER
 • Fordypningsstipend tildelt juni 2019 HER

 

Kontaktperson

Ånund Austenå

Daglig leder

Telefon: 482 07 617

E-post: aanund@vikenfilmsenter.no