default background default background

Manus-/dramaturgi-veiledning

Viken filmsenter tilbyr manus-/dramaturgiveiledning på kortfilm, dokumentar og interaktive produksjoner i alle faser av utviklingen. Dette er et tilbud uten søknadsfrister for den profesjonelle delen av bransjen.

Vi har flere dramaturger knyttet til Viken filmsenter og tilbyr deg veiledning med en av disse, eller en egen selvvalgt dramaturg.  Våre veiledere er pr i dag: Kathrine Valen Zeiner, Hans Petter Blad, Inge Lise Langfeldt, KriStine Ann Skaret, Ulf Breistrand, Nefise Lorentzen, Tone Johnsen, Tom Gulbrandsen, Ellen Lyse Einarsen og Jan Toreg .

Vi har satt en øvre grense på maks: 10 veiledningstimer pr prosjekt og opererer med faste takster. Manusveiledning gis kun en gang pr. prosjekt.

Kort om ordningen:

  • Søker og veileder avtaler selv formen på veiledningsforløpet  (møter/mail/skype)
  • Veileder skal være fra regionen.
  • Tilskudd gis kun en gang til samme prosjekt
  • Den som blir veiledet sender rapport til Viken filmsenter etter endt veiledning.
  • Det skal ikke gå mer enn 6 måneder fra tilsagn er gitt til rapport sendes til Viken Filmsenter v/ Sirin Eide

 

Hvordan søke?

Send oss ditt manus og en kortfattet CV med kontaktdetaljer.

Send inn søknad via FILMSØK.NO

Velg knappen TILTAK
-velg Viken filmsenter som mottaker av søknaden
-skriv ”Manusveiledning” på spørsmålet: Angi type tiltak
-skriv ”Manusveiledning og tittel på prosjektet” på punktene: Om tiltaket
-last opp nødvendige vedlegg (manus og cv med kontaktdetaljer)
-Under spørsmålene om budsjett og finansiering skriv 0, og last opp et blankt vedlegg som budsjett
SEND SØKNAD

Normal behandlingstid er maks fire uker. Noe lengre behandlingstid må beregnes om det er spesielle forhold ved søknaden som kreves belyst nærmere eller ved helligdager og ferieavvikling. Manusveiledning gis kun en gang pr. prosjekt.

 

Dersom du har spørsmål til ordningen, ta kontakt med Sirin Eide!

Kontaktperson

Sirin Eide

Fagansvarlig bransjehevende tiltak og talentutvikling

Telefon: 924 41 441

E-post: sirin@vikenfilmsenter.no