Veiledning i Viken

Dette er et tilbud uten søknadsfrister for den profesjonelle delen av bransjen i vår region.

Vi har knyttet til oss erfarne bransjeaktører og tilbyr deg veiledningstimer med en av disse, eller en selvvalgt veileder.

Her finner du mer informasjon om hver enkelt ordning.

 

Distribusjons-og publikumsveiledning

Manus-/dramatugiveiledning

Produsentveiledning

 

 

 

Hvordan søke?

Søknader sende inn via FILMSØK.NO

Velg knappen TILTAK
-velg Viken filmsenter som mottaker av søknaden
Angi type tiltak: her fører du opp hvilken type veiledning du søker: distribusjons- og publikumsveiledning, manus-/dramaturgiveiledning eller produsentveiledning)
Om tiltaket: her skriver du igjen hvilken type veiledning du søker
-last opp nødvendige vedlegg:

  • CV med kontaktdetaljer
  • Notat som kort beskriver ditt prosjekt og ditt foreløpige arbeid/ tanker på området. Søker du manus/-dramaturgiveiledning må du i tillegg laste opp manus. Dersom du ønsker en spesifikk veileder må du også informere oss om dette.

-Under spørsmålene om budsjett og finansiering skriv 0, og last opp et blankt vedlegg som budsjett
trykk SEND SØKNAD

 

Saksbehandling

Normal behandlingstid er maks fire uker. Noe lengre behandlingstid må beregnes om det er spesielle forhold ved søknaden som kreves belyst nærmere eller ved helligdager og ferieavvikling. Manusveiledning gis kun en gang pr. prosjekt.

Sirin Eide er fagansvarlig for alle Viken filmsenters veiledningsordninger. Søknader om distribusjons- og publikumsveiledning behandles av film- og spillkonsulent Cecilie Stranger-Thorsen. Søknader om produsentveiledning behandles av John Einar Hagen.

Kontaktperson

Sirin Eide

Fagansvarlig bransjehevende tiltak og talentutvikling

Telefon: 924 41 441

E-post: sirin@vikenfilmsenter.no