Doc Norway Market

Vestnorsk filmsenter og Norsk filminstitutt etablerer nå en årlig markedsplass i Bergen for norske dokumentarfilmprodusenter, rettet mot det nordamerikanske markedet. Markedet legges til Bergen internasjonale filmfestival.

Så langt er 10 sentrale amerikanske aktører bekreftet til å møte den norske bransjen og deres prosjekter. Målet er 15. Oversikt over disse kommer i august. Markedet skal stimulere til økt salg og distribusjon av norsk kvalitetsdokumentar til Nord-Amerika.

Alle produsenter bes om å sende inn sine prosjekter før deadline  9 august 2018. 


Har du et prosjekt som passer?
Les mer her

Med vennlig hilsen arrangørene
Vestnorsk filmsenter og Norsk filminstitutt