Første søknadsrunde i 2017

Vi har til søknadsfristen midnatt 15. februar mottatt i alt 104 søknader om produksjonstilskudd til kortfilm og dokumentar, og utviklingstilskudd til spill. Det er søkt om til sammen nesten 26 millioner kroner. Tildelingene vedtas i styremøte 5. april.