Frist 1. juni for å søke reisestøtte til Grimstad kortfilmfestival

Det Røde Eplet - Riktig PosterFilmskapere med tilknytning til vår region er velkomne til å søke om reisestøtte til festivalen på inntil 3.000 kr. Send søknad med cv, budsjett og en kort begrunnelsen for søknaden, til soknad@vikenfilmsenter.no.

Støttebeløpet utbetales i etterkant ved mottatt regnskap med kvitteringer. Støtten kan brukes til reise, overnatting og diett.

De som har fått med film i programmet vil bli prioritert.

Bildet er hentet fra dokumentaren ”Det røde eplet” av Fredrik Nielsen og Vanja Larsen. Filmen vises på festivalen.