Frister før sommeren 2019

Vi gjør oppmerksom på at alle som ønsker tilskuddsrater, stipend eller reisestøtte utbetalt før sommerferien må anmode om utbetaling via Filmsøk.no innen torsdag 20. juni!

Saksbehandlingstid for utviklingssøknader som kommer inn i løpet av ferieavviklingen utvides med 4-6 uker.

Utviklingssøknader til dokumentar innsendt etter 15. juni vil, pga. ferieavvikling, ikke få svar før i begynnelsen av september. Vi håper på forståelse for dette.

Filmsenteret holder sommerstengt i juli!