Hvordan anmode om rate?

Alle rateanmodninger skal gjøres via Filmsøk. Her er en trinn-for-trinn-forklaring på hvordan det gjøres. Fordi de aller fleste må oppdatere finansieringssplanen samtidig forklares det først hvordan man gjør det:

1. Logg inn i Filmsøk og velg søknaden dette gjelder. Da kommer du rett inn i fanen som heter “Søknad”.

2. Gå inn i fanen som heter “Finansiering”. Legg inn riktige summer og finansieringspartnere, og sett det som er bekreftet som “Bekreftet”. (Viken filmsenter må også settes som bekreftet!) Trykk “Lagre endringer”.

3. Gå tilbake til fanen som heter “Søknad”.

4. Velg underfanen som heter “Oppdater innsendt søknad / Anmod om rate”. Der står det “Hva ønsker du å gjøre?”. Kryss av for “Akseptere tilsagn eller anmode om rateutbetaling”.

5. Har du flere søknader inne i Filmsøk, pass på at du har krysset av for riktig søknad under “Velg søknad”.

6. Under “Hva ønsker du å sende?” krysser du av for hvilken rate du ønsker å anmode om.

7. Under “Oppdatere prosjektfaner” krysser du av for “Finansiering”, siden det er fanen du har oppdatert.

8. Under “Kommentar”, skriv inn hva du har gjort, for eksempel: «Har oppdatert finansieringsplan og anmoder med dette om rate 1. Har lagt ved følgende dokumenter, jamført tilskuddsbrev: Bekreftelse egenfinansiering, avtale med revisor, (…).» Ikke glem å også skrive inn prosjektets kontonummer!

9. Under “Dokumentasjon” trykker du “Velg fil”, og laster opp nødvendig dokumentasjon som PDF (med unntak av kalkyle, som kan sendes som .XLSX), jamført tilskuddsbrev. Her kan du legge ved så mange filer du vil.

OBS! Skal du sende inn oppdatering av dokumenter som ble sendt inn i opprinnelig søknad, for eksempel oppdatert kalkyle eller stabsliste, skal de også lastes opp her, IKKE som oppdatering i selve søknaden. Hvis noe av den påkrevde dokumentasjonen allerede ble sendt inn i opprinnelig søknad skader det ikke å laste opp på nytt her. Hvis det ikke gjøres, må dette spesifiseres i kommentarfeltet, med informasjon om i hvilken fane i søknaden dokumentet ligger og hva det heter.

 10. Kryss av på: “Jeg bekrefter at nødvendig dokumentasjon er lagt ved, og at relevante prosjektfaner er oppdatert”.

11. Trykk “Send oppdatering”.