default background default background

Informasjon om ordningen reisetilskudd:

Avsatte midler til reisetilskudd for 2019 nærmer seg brukt opp og søknader til dette formål vil heretter dessverre gis avslag.

Unntak med et begrenset antall reisetilskudd gjelder:  Anidox workshop

Det er første mann til mølla prinsippet gjelder!

Virkning fra 19.09.19, oppdatert 16.10.19