Informasjonsmøte: Oslo inn i Viken? 10. mars kl. 17:30

Brodahls Gummivarefabrikk

Under Tromsø internasjonale filmfestival offentliggjorde Oslo kommune at de ønsket å bli en del av Viken Filmsenter. Forhandlinger mellom Oslo og Vikens 4 eierfylker er i gang.

Viken Filmsenter inviter bransjeaktører i regionen til et informasjonsmøte om dette. Daglig leder Ånund Austenå informerer om prosessen så langt, og om hva som skjer fremover. For 2017 skal det innføres en ny modell for fordeling av statlige tilskuddsmidler til regionale filmsentre. Arbeidet med denne modellen blir presentert.

Viken Filmsenter er spesielt interessert i å høre bransjens tanker og synspunkter om et utvidet filmsenter.

Møtet blir i Viken Filmsenter sine lokaler, Brodahl gummivarefabrikk, Grønland 57, 3045 Drammen
Dato: Torsdag 10 mars 2016 kl. 17:30