Inspirasjonsdokumenter

Det er viktig at søknader om utviklings- og produksjonstilskudd beskriver hvordan produksjonene skal gjennomføres. I søknadsprosessen må du laste opp reginotat, produsentnotat og markedsstrategi. Vi har laget ulike inspirasjonsdokumenter som gir deg informasjon om hvilke spørsmål du forventes å besvare her. Les mer om den totale listen av vedlegg du bør sende inn under hver enkelt tilskuddsordning.

Dokumentene er IKKE en mal på hvordan det må gjøres, men en inspirasjon til arbeidet. Bruk det som passer for deg og ditt prosjekt! 

Markedsstrategi

Reginotat

Produsentnotat

Produsentnotat (spill)