Bedriftsutvikling

Innovasjon Norge:
Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Hos Innovasjon Norge kan du søke støtte til utvikling av din bedrift.

Regionalforvaltning.no
Har du et spennende prosjekt og vil finne ut om det finnes økonomiske midler i din region? Regionalforvaltning er en samleside der alle fylkes og kommunale støtteordninger er registrert.

Doffin
Det offentlige trenger filmer, og doffin er en side der alle anbud ligger. Søk på kode 92100000 Tjenester i forbindelse med film og video for å se om det er aktuelle anbud du kan søke på. Dette kan være tidkrevende, men kan også gi selskapet ditt en avtale som går over flere år.

Forskningsrådet (VRI)
Har du et forsknings/innovasjons prosjekt du vil realisere er Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) stedet å sjekke. Det kreves at du jobber med en forskningsorganisasjon.

Fylkes-sider næring
Veiledning og kurs ved etablering og videreutvikling av bedrifter. 

Buskerud
Østfold
Akershus
Vestfold