Manusveiledning

Viken Filmsenter tilbyr manusveiledning på kort- og dokumentarfilm i alle faser av utviklingen. Dette er et stående tilbud uten søknadsfrister for den profesjonelle delen av bransjen.

Vi har flere dramaturger knyttet til oss og sammen finner vi den som passer best for deg.  Du vil få 2 én-til-én konsultasjoner med vår dramaturg, samt oppfølging via mail.

 

Manusveiledning med Jan Toreg og Frode Skog

Send ditt manus, informasjon om din tilknytning til regionen og en kortfattet CV med kontaktdetaljer og bostedsadresse til soknad@vikenfilmsenter.no. Merk mailen med «Manusveiledning».

Det er ingen søknadsfrister for dette tilbudet. Behandlingstiden er maks 21 dager. Alle søkere må bo/virke i vår region (Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold fylke) og være registrert i vårt bransjeregister.