Møt vår filmkonsulent og/eller produksjonsrådgiver før neste søknadsrunde 15. april

Den 31.mars har du, som potensiell søker, mulighet til å sette deg ned med filmkonsulent og/eller produksjonsrådgiveren i Viken Filmsenter.

I møte med konsulenten presenterer du deg selv og ditt prosjekt, og får tilbakemelding og råd videre.

I møtet med produksjonsrådgiveren presenterer du prosjektet og har mulighet til å stille spørsmål rundt søknaden. Det blir ikke tid til å gå gjennom hele søknadsdokumenter, men hun svarer gjerne på konkrete spørsmål og problemstillinger.

Dato: torsdag 31.mars

Sted: Viken Filmsenter, Brodalhs gummivarefabrikk – 2 etg, Grønnland 57, Drammen

Meld din interesse innen mandag 28. mars (N.B. 2. påskedag) og hold av datoen 31.mars.

Du vil få tildelt en halvtime og det vil ikke være mulig å endre tidspunkt.

Kryss av i påmeldingsskjema om du ønsker møte med både Kalle Løchen (filmkonsulent) og Anne Bergseng (produksjonsrådgiver), eller kun en av de.

Påmeldingsskjema finner du her.


Filmkonsulent Kalle Løchen
Kalle Løchen sort hvitt

Produksjonsrådgiver Anne Bergseng
Anne Bergseng profil