default background default background

Møte filmkonsulent eller prod.rådgiver før neste søknadsfrist?

Årets første søknadsfrist for utviklings- og produksjonstilskudd fra Viken filmsenter er 15. januar 2018

Vi legger opp til møtedager med vår filmkonsulent, Kalle Løchen, i forkant av søknadsrunden og anbefaler alle søkere å benytte seg av muligheten til å presentere seg og sitt prosjekt.

Det er også mulig å booke et eget møte med vår produksjonsrådgiver Signe Pahle.  Hun kan svare på spørsmål om vår søknadsportal FILMSØK.NO og formalkrav til søknaden. Hun kan også svare på generelle spørsmål om  rettigheter, finansiering og gjennomføring av prosjektet.

Vi anbefaler nye søkere å booke møter med både konsulent og produksjonsrådgiver i  forkant av søknadsrunden.


Dato:
9. og 10. januar 2018
Sted
: I våre nye lokaler i Engene 44 i Drammen

Påmeldingsfrist 2. januar 2018!

Registrer deg via lenken nedenfor og velg hvem du ønsker å booke møte med.

 

BOOK MØTE HER