default background default background

Møte filmkonsulent eller prod.rådgiver før neste runde?

Årets fjerde søknadsfrist for utviklings- og produksjonstilskudd fra Viken filmsenter er 1. november.

Vi legger opp til møtedager den 19. og 20.oktober, og anbefaler alle søkere å benytte seg av muligheten til å presentere seg og sitt prosjekt for vår filmkonsulent Kalle Løchen.

Det er i tillegg mulig å booke et eget møte med produksjonsrådgiver Signe Pahle som svarer på spørsmål om vår søknadsportal FILMSØK.NO og formalkrav til søknaden. Hun kan også svare på generelle spørsmål om  rettigheter, finansiering og gjennomføring av prosjektet.

Vi anbefaler å booke møter med både konsulenten og produksjonsrådgiver i  forkant av søknadsrunden.


FREDRIKSTAD: 19. oktober
Møtene avholdes i lokalene til Østfold kulturutvikling i møterommene PAN og Tur som befinner seg i  2. etasje.  Adresse: Østfold Kulturutvikling, Dokka 3A, Kråkerøy

 

OSLO: 20.oktober
Møtene avholdes på Sentralen i Oslo. Adresse: Sentralen, Øvre Slottsgate 3. Oslo

 

Påmeldingsfrist 9.oktober!

Registrer deg via lenken nedenfor og velg hvem du ønsker å møte hvor.