Ny søknadsportal

Viken filmsenter går fra og med 1. februar 2020 over til ny søknadsportal.

FILMSØK stenges derfor for nye søknader fra og med 1. desember 2019 til og med 31. januar 2020.

Alle anmodninger om utbetaling av rater, stipender eller reisetilskudd som ønskes utbetalt i 2019 må sendes inn via FILMSØK.NO innen 1. desember 2019.

Vi minner om at vår tilskuddsordning med tre årlige søknadsrunder avvikles og erstattes med løpende saksbehandling fra 1. februar 2020. 

Oppdaterte retningslinjer og utfyllende informasjon om ny søknadsportal kommer snart.