Nye retningslinjer for utviklings- og produksjonstilskudd 2014

Fra og med 2014 er tilskudd til regionale filmsentre og regionale filmfond delegert til Norsk filminstitutt.

Vi har nå mottatt vårt årlige tilskuddsbrev med retningslinjer for vår tildeling av utviklings- og produksjonstilskudd. Ettersom dette innebærer noen endringer fra tidligere praksis, ber vi alle som planlegger å søke om tilskudd til vår søknadsrunde med frist 21. februar, om å ta en titt på sidene “søk støtte” for oppdatert informasjon.