Nye retningslinjer

Vi har gjort noen små endringer i retningslinjene for å søke tilskudd.  Anbefaler derfor alle som planlegger å søke tilskudd om å sette seg nøye inn i de nye retningslinjene beskrevet i fanen “søk støtte” på våre nettsider.