Nyhetsbrev 10. november 2017

Fordypningsstipend

Har du et prosjekt eller tiltak som behøver fordypning og tillit?
Viken filmsenter lyser for andre gang ut muligheten til å søke fordypningsstipend med fokus på nyskaping og utvikling. Maksimalt stipendbeløp er kr 50 000,-
Du trenger ikke være tilknyttet en produsent, og du søker som enkeltperson eller via enkeltpersonforetak.
Søknadsfrist 15. desember
Les mer

 

 

 

 

Utlysning av midler til tiltak for barn og unge i 2018

Virksomheter som ønsker å arrangere tiltak som styrker og utvikler regionens unge filmskapere og spillutviklere inviteres til å søke filmsenteret om midler til dette innen 15. november! 
Les mer

 

 

 

Søknadsfrister 2018

Det vil bli tre runder med utviklingstilskudd til spill og produksjonstilskudd til kortfilm og dokumentar fra Viken filmsenter i 2018.

Søknadsfristene er: 15. januar, 11. april og 29. august 2018
Det er ingen søknadsfrist for utviklingstilskudd til dokumentarfilm.

Oppdaterte retningslinjer for 2018 kommer i første halvdel av desember!