Nyhetsbrev 15. desember 2016

2,8 mill. i nye tildelinger

Viken filmsenter tildelte i styremøte 12. desember tilskudd på 2 790 000 kroner til 16 prosjekter. Det ble registrert 75 søknader.

Vi mottok mange søknader til utvikling av dokumentar, noe som gjenspeiles i tilskuddene med utviklingsprosjekter innenfor dokumentar som området med flest tilskudd. De største tilskuddene i kroneverdi går til produksjon av kortfilmprosjekter. Det ble i denne runden gitt tilskudd til utvikling av to spill.

Neste søknadsfrist er 15. februar 2017. Nye retningslinjer for 2017 publiseres på våre nettsider 22. desember.