Nyhetsbrev 17. mars 2016

 2,6 mill. i nye tildelinger + FilmLabNorge

 

2

2,6 mill. i nye tildelinger

I årets første tilskuddsrunde ble det vedtatt tilskudd til 16 prosjekter. Det ble registrert 55 søknader med et samlet søknadsbeløp på 9.7 mill. kroner.

 

 

FilmLabNorge

Ambisiøst ettårig talentutviklingsprogram for filmskapere mellom endt utdanning og profesjonelt virke. Programmet er åpent for filmskapere fra hele landet. Søknadsfrist 1. mai 2016.