Nyhetsbrev 22. oktober 2018

Kollisjon pitch er en inspirasjonsdag for film- og musikkbransjen som arrangeres i Drammen 30. november. Selve pitchekonkurransen for musikkvideo har 50.000 kroner i potten. Skal du pitche må du melde deg på innen fredag 26. oktober.
Les mer

 

Vi ønsker å støtte plattformnøytrale prosjekter i prosess og minner om muligheten for å søke fordypninsstipend på inntil 50 000 kroner.
Les mer

 

Filmsenteret har to årlige søknadsrunder for tilskudd til aktører som arrangerer kurs og verksteder for unge filmskapere og spillutvikllere. Skal du arrangere tiltak for denne målgruppen i 2019 kan du søke om midler til dette innen 15. november.
Les mer her

 

Dokumentarkonventet

Vi har mottatt mange søknader om reisestøtte til årets dokumentarkonvent og tar nå ikke imot flere søknader til behandling. Reisestøttesøknadene som er kommet inn frem til nå tildeles kvalifiserte søkere etter et førstemann-til-mølla-prinsipp.

Les mer

 

Talentutviklingsprogrammet gjennomføres av Mediefabrikken på oppdrag fra filmsenteret. Ni deltakere er nå valgt ut og her kan du bli bedre kjent med dem.
Les mer

Hva skjer

Frister

26. oktober: Kollisjon Pitch
31. oktober: Fordypningsstipend
2. november: påmelding pitchekonkurransen Movies on war
15. november: Utlysning av midler til kurs og verksteder for unge

Arrangementer

25.-28. oktober: Fredrikstad Animation Festival
8.-18. november: Film fra Sør
15.-17. november: Movies on war
30. november: Kollisjon Pitcheforum
3.-5. desember: Dokumentarkonventet