Nyhetsbrev 23. mars 2017

Tre nye tilskudd til utvikling av dokumentar 

Viken filmsenters tilskuddsordning ”Utvikling av dokumentarfilm” har løpende søknadsfrist. 23. mars ble det gjort vedtak om tilskudd på til sammen 400 000 kroner til tre prosjekter. Det ble behandlet totalt 17 søknader forut for dette vedtaket, med et samlet søknadsbeløp på kr. 2.487.369,-.
Vedtaket er basert på en gjennomgang, vurdering og prioritering gjort av filmkonsulent Kalle Løchen.
Se hvem som har fått tilskudd her

 

Hva skjer fremover

Hold deg oppdatert på søknadsfrister og bransjeaktivteter fremover via fanen HVA SKJER på nettiden vår. Under BRANSJEUTVIKLING finner du informasjon om stipend kurs utland og reisetilskudd innland, i tillegg til mentorordning for produsenter og vårt løpende tilbud om manusveiledning for kortfilm og dokumentar.