Nytt elektronisk søknadsverktøy og endringer i retningslinjer for 2015

Viken Filmsenter tar i bruk nytt, elektronisk søknadssystem fra og med første søknadsrunde med frist 31. januar 2015.

FILMSØK.NO

Filmsøk.no er utviklet for de regionale filmsentrene- og fondene sammen med Udelt. Vi har nå fått systemet på plass og vil bruke det aktivt i 2015.

Vi gleder oss til å ta systemet i bruk og håper dette blir et bra verktøy for dere og for oss!

Filmsøk.no

NB!

I tilskuddsvilkårene fra Norsk Filminstitutt er det fra 2015 gjort endringer og åpnet for mulighet til å søke om:

  • lanseringstilskudd kortfilm, dokumentar og interaktive produksjoner
  • utvikling og produksjon av dokumentarserier
  • utvikling av kinofilm

Grunnet kort varsel om disse endringene og overgang til nytt søknadssystem, Filmsøk.no, må søkere beregne lengre behandlingstid for søknader innenfor disse ovennevnte kategoriene.

Les mer om retningslinjene her.