Q & A FILMSØK.NO

Hvordan anmode om utbetaling av rater?
Alle prosjekter som har fått tilskudd fra og med 2015 må anmode om utbetaling av rater via filmsøk.no.
NB. Prosjekter som har fått støtte før 2015 må fremdeles anmode om rateutbetaling via mail til tilskudd@vikenfilmsenter.no.
Les mer

Hvordan får jeg utbetalt reisetilskudd?
Oppgjørsskjema med tilhørende bilag lastes opp i filmsøk, sammen med en kort rapport om utbyttet av reisen.

Hvordan ettersende eller oppdatere en søknad om utviklings- og produksjonstilskudd?
Filmsøk virker på en litt annen måte enn et tradisjonelt søknadsskjema. Prosjektområdet med de ulike fanene fungerer som et dynamisk arbeidsbord for prosjektet hvor du kan legge inn info og oppdatere denne etterhvert som prosjektet utvikler seg fristilt fra selve søknaden. Husk å lagre før du sender fra deg informasjon.
Les mer


Hvordan søker jeg om Xpress tilskudd?
Du søker Xpress tilskudd via filmsøk.no på samme måte som du søker utviklingstilskudd. Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles forløpende. (se våre retningslinjer for mer informasjon)
Xpress-tilskudd er ment for prosjekter der det er spesielle forhold som gjør at søker er avhengig av en rask behandling. Det er IKKE ment som et alternativ for prosjekter som normalt kan søkes inn til de ordinære søknadsrundene.

 

Hvordan søke Viken UNG-stipendet?
Bruk søknadskategorien STIPEND i Filmsøk. Velg kategorien ”aktiviteter for barn og unge” og legg ved dokumentene vi ber om i utlysningsteksten. NB: På spørsmål ”angi type stipend” skriver du Viken UNG-filmstipend eller spillstipend avhengig av hva du ønsker å søke om.

 

Her er de hyppigst stilte spørsmålene i forrige søknadsrunde:

Jeg får ikke sendt inn søknaden, får kun beskjed om å lese informasjon på nettsidene deres?
Du må krysse av for at du har lest informasjon om tilskuddsordningen på våre hjemmesider for å få lov til å sende inn en søknad, uavhengig av hvilken type søknad du ønsker å sende inn.

Kan jeg endre en søknad etter at jeg har trykt på send knappen?
Det er ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfrist for utviklings-og produksjonstilskudd er utløpt, med mindre det etterspørres fra produksjonsrådgiver og/eller filmkonsulent i Viken filmsenter. Etterspurt materiale skal ikke sendes på e-post, men lastes opp i FILMSØK. Dette for å ivareta likebehandling og opprettholde framdrift i saksbehandlingen.

Må jeg legge ved markedsstrategi?
Ja, det er obligatorisk å ha tenkt gjennom hvordan filmen skal nå sitt publikum selv om man f.eks kun søker om utviklingstilskudd. Hvor omfattende du velger å gjøre dette er opp til deg. Du kan legge ved et dokument eller du kan skrive rett inn i tekstfeltet.

Må jeg legge ved inntektsprognose?
Nei, dette gjelder bare for søknader til fond som skal ha igjen pengene sine. Det er ikke aktuelt for filmsenteret og IKKE obligatorisk. 

Må jeg opprette et prosjekt, jeg skal jo bare sende inn en søknad?
Hvis du skal søke om utvikling- eller produksjonstilskudd  må du først opprette et prosjekt og registrere noe basisinformasjon. Deretter kan du generere én eller flere søknader til én eller flere ulike mottakere på ulike tidspunkt i prosjektet.