Bransjeregister

For å søke støtte hos Viken Filmsenter, eller delta på andre kurs eller aktiviteter, må du være registrert i vårt bransjeregister.

Registrer deg nå slik at vi får best mulig oversikt over bransjen i regionen.
Om du ikke har eget foretak så la feltet stå åpent.

Registrer deg på skjema her (excel) eller her (word).
NB! hvis du har problemer med å åpne filen, høyreklikker du og lagrer lenke som på egen maskin.

Mail ferdig utfylt skjema til bransje@vikenfilmsenter.no.